CZ EN

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Jednou za základních hodnot společnosti Mediform je ohleduplnost k životnímu prostředí. Veškeré aktivity firmy jsou posuzovány a řízeny zásadou odpovědného přístupu k životnímu prostředí a toto sdílí i všichni zaměstnanci. Samozřejmostí je důsledné třídění veškerých odpadů a jejich redukce. Šetrné zacházení se surovinami, energiemi a vodou, používání recyklovaných a ekologicky šetrných materiálů či redukování tiskovin. Uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí a proto mají tyto zásady u nás zelenou.