CZ EN

Podporujeme

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
(CSR - Corporate Social Responsibility)

Mediform, jakožto stabilní a významná společnost, ctí závazek společenské odpovědnosti, který je důležitým aspektem budování dobré pověsti a důvěryhodnosti firmy jako takové.

V rámci tohoto konceptu Mediform zahrnuje sociální a environmentální hlediska do strategického rozhodování společnosti. Chová se odpovědně nejen v oblasti obchodní, ale také v oblasti sociálního dopadu fungování firmy a ochrany životního prostředí.