CZ EN

Certifikace

Naše společnost je certifikována v systému řízení kvality CSN EN ISO 13485:2016 pro zdravotnické prostředky. Všechny procesy ve firmě jsou důsledně nastaveny a aplikovány v souladu s požadavky této směrnice zaručující 100% kvalitu ve vyřizování požadavků našich zákazníků. Správná funkce systému je každoročně úspěšně prověřována audity renomované společnosti CERTLINE, s.r.o.

793

 


 

POLITIKA KVALITY Mediform, spol. s r.o.


Základním krédem naší firmy je maximální spokojenost  zákazníků s úrovní našich služeb.

V této souvislosti se zavazujeme v zájmu naplňování tohoto hlediska:

  • Nabízet zdravotnické prostředky splňující parametr maximální kvality.
  • Rozšiřovat a doplňovat portfolio našich produktů pro zajištění komplexnosti nabídky pro naše partnery.
  • Kvalitu našich služeb neustále podrobovat přezkoumávání z hlediska spokojenosti zákazníků.
  • Rozvíjet kontakty s našimi zákazníky na podkladě komplexnosti služeb, nejenom ohledně včasných a úplných dodávek zdravotnických prostředků, ale v souvislosti s organizací vzdělávacích a poradenských aktivit pro naše zákazníky.
  • Snažit se a podporovat individuální přístup k zákazníkovi, být jim partnerem.
  • Neustále rozvíjet odborné znalosti našich obchodních zástupců a obecně zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců.
  • Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni na základě zpětného hodnocení pro zajištění včasných a kompletních dodávek zdravotnických prostředků v maximální kvalitě.
  • Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako hlavní podněty pro zkvalitnění a zefektivnění našich distribučních služeb.
  • Vždy dodržovat naše smluvní závazky i obecně právní požadavky.

                                                                                                            
                                                                                                          Zdeněk Motyčka
                                                                                                          ředitel