CZ EN

Podpora vzdělávacích programů

 AKUTNĚ.CZ

Jsme platinovým partnerem vzdělávacího portálu akutní medicíny Akutně.cz 
665

Mamodiagnostika z pohledu radiologického asistenta

Jsme hlavním partnerem pravidelné konference, pořádané Radiologickým
oddělením Masarykova onkologického ústavu v Brně, zařazené do systému celoživotního vzdělávání.

667 

Kadaver workshop

Spolu s LDR Medical France jsme hlavními partnery pravidelných spinálních workshopů, pořádaných
Neurochirurgickou klinikou FN Brno, LF MU, Ortopedickou klinikou FN Brno, LF MU a Ústavem patologie FN Brno, LF MU.
666