CZ EN

Divize Intervenční metody

Inovativní, precizní a zároveň finančně dostupné produkty nabízí portfolio obchodní divize IM.
Našim cílem jsou výrobky s přidanou hodnotou, uživatelsky jednoduché a s maximální bezpečností
pro pacienta i pro personál.

Divize IM působí v těchto klinických oborech: