CZ EN

Endourologie - ureterální stenty a katétry, nefrostomické drenážní katétry, vodiče, dilatátory, Dormia košíčky, punkční jehly atd.