CZ EN

XI. Spinal Cadaver Workshop

Neurochirurgická klinika FN Brno, LF MU
Ortopedická klinika FN Brno, LF MU
Ústav patologie FN Brno, LF MU

ve spolupráci se společností

Mediform spol. s r.o.

si vás dovolují pozvat na

XI. Spinal Cadaver Workshop


který se bude konat ve dnech
4. 12.–5. 12. 2017

v posluchárně Neurochirurgické kliniky FN Brno
a
Ústavu patologické anatomie, FN Brno

Lektoři:
Smrčka M., Repko M., Cienciala J., Máca K., Vidlák M.,
Ryba L., Vaněk P., Kolarovszki B., Paleček T., Tóth L., Jančálek R.,

Partner:
Mediform